top of page
StartUpRoots, R.A.
שורשים מתקדמים

פלטפורמה יהודית לגידול מזון, רעיונות ואחריות.

StartUpRoots, R.A.
 

המשימה שלנו

StartUpRoots מאפשרת לתלמידים להגשים את הפוטנציאל שלהם ומאתגרת אותם לבנות עתיד בר קיימא ושוויוני יותר, על ידי מתן במה לגידול: מזון, רעיונות, ואחריות לכדור הארץ והמשאבים המוגבלים שלו.
packages

החבילות שלנו

תכניות לימודים 
Image by Tim Mossholder