top of page

מנחה בית ספר לקידום בריאות

בתי ספר המיישמים נהלי מזון בריא יכולים לקבל תמורה ממשרד החינוך.  StartUpRoots יכול לעזור לך בתהליך.

3health.jpeg

StartUpRoots מקדמת שיטות מזון בריא מאז הקמתה.  נשמח לעזור לבית הספר שלך להפוך לבית ספר מקדם בריאות של משרד החינוך/משרד הבריאות!

bottom of page