top of page

התפתחות מקצועית

סדנאות הפיתוח המקצועי של StartUpRoots מספקות הזדמנויות אינפורמטיביות, חווייתיות ומרתקות למורים. אנו מסייעים בבניית שיעורים ממוקדי תלמידים, אותנטיים ובינתחומיים, מההתחלה ועד היישום, ושמחים לתמוך במורים בהערכה ובשיפור השפעתם. הסדנאות שלנו נועדו להיות יותר מסתם אינפורמטיביות; הם אינטראקטיביים ומרתקים, ומאפשרים למורים לחוות ממקור ראשון את ההשפעה של הגישה הממוקדת בתלמיד. עם המומחיות שלנו ביזמות בת קיימא, חקלאות הידרופונית ומסורת יהודית, אנו יכולים להציע תובנות ותמיכה ייחודיות למחנכים המעוניינים להעשיר את שיטות ההוראה שלהם.

Professional Development Workshop: Food and Environmental Impacts
03:35
Professional Development Workshop: Tools to Enhance the School Environment
02:04
bottom of page