top of page

ישיבת תפוצות

ישיבת התפוצות ממוקמת על הר ציון בירושלים, היא מתקן מגורים לתלמידים בכל העולם. 

10diaspora.jpg

ישיבת התפוצות, הממוקמת בהר ציון בירושלים, היא מתקן מגורים לתלמידים מכל העולם. Irving Backman/Acopia Harvest International תרמו בנדיבות 22 מ"ר. חווה הידרופונית אנכית מקורה ב-2019 ותלמידי הישיבות העוסקים ב-StartUpRoots מנהלים את החווה בזמן שהם פיתחו מיומנויות עסקיות וסיפקו לקהילה תוצרת בריאה (ללא חומרי הדברה כימיים) שגדלה בר קיימא (95% פחות מים, ללא תחבורה). המתקן נסגר במהלך COVID.​ 

bottom of page