top of page

אנחנו מתאימים את התוכן

תלמידים יכולים ללמוד תוכנית הליבה על ידי השתתפות בפרויקטים מעשית בעולם האמיתי.

12wecustomize.jpeg

מדע, בריאות, קיימות, יזמות, צילום עיתונות ועוד!

bottom of page