top of page

תיכון ריגלר

הכיתה של הרב אבירם לומדת על עסקים, יזמות ופרקטיקות משפטיות ואתיות המושרשות במסורת היהודית בזמן שהם שותלים, מגדלים ומוכרים מיקרו-ירקות מזינים מאוד.

8riglerhigh.jpg

סטודנטים המשתתפים בתוכנית ליזמות בת קיימא StartUpRoots יוכלו ללמוד מיומנויות עסקיות מעשיות כמו גם עקרונות תורניים הקשורים לשיטות עסקיות אתיות. 

bottom of page