top of page

שערי ציון

בית הספר היסודי וחטיבת הביניים שערי ציון ממוקם בנווה יעקב ומשרת תלמידים מוחלשים מבחינה סוציו-אקונומית.

בית הספר היסודי וחטיבת הביניים שערי ציון ממוקם בנווה יעקב ומשרת תלמידים מוחלשים מבחינה סוציו-אקונומית.

בית הספר שער ציון ממוקם בנווה יעקב ומשרת תלמידים מוחלשים מבחינה סוציו-אקונומית ובסיכון. ה-Minahlet נדהם מההשפעה שהיתה לתכנית הלימודים המעשית של StartUpRoots על התלמידים והמורים. מאז 2017 התלמידים מגדלים את הירקות שלהם בצורה הידרופונית ובכל שנה עבדנו עם הצוות לפיתוח תכניות לימודים נוספות. שערי ציון עסקה את תלמידיה וצוותיה בגידול נבטים, ירקות עלים ומיקרו-ירוקים תוך לימוד מדעים, בריאות, יזמות בת קיימא, צילום עיתונות וכיצד מתייחסים ערכי התורה לבריאות, צדק מזון ודאגה. סביבה. התלמידים יכולים לגדל 120 עלים ועשבי תיבול למ"ר. בתמיכת StartUpRoots, שערי ציון הופכת לבית ספר ירוק של משרד החינוך, לא רק לומדת על קיימות, שינויי אקלים ואתגרים סביבתיים אחרים, אלא פועלת ל: להעלות את המודעות, להפחית את השימוש בפלסטיק חד פעמי, לשפר את הקהילה על ידי השתתפות בניקוי והתחדשות של מקלט הפרחים הסמוך, גדל מזון בריא, קומפוסט והפחתת בזבוז מזון. מורים אוהבים את הסדנאות המקצועיות והתלמידים אוהבים את הלמידה החווייתית.

Previous
Next
bottom of page