top of page

עמית כפר בתיה

התלמידים נטעו, טיפחו, קטפו ונהנו בזמן שלמדו על מדע, תזונה וחוקי ישראל.


StartUpRoots סיפקה לתלמידי עמית טכנולוגיה מתקדמת ושיעורים חווייתיים ב- nutrition, מעצימים צרכנים ומעצימים יותר תלמידים. בית הספר מעוניין להרחיב הן את גודל החווה והן את תכני תכנית הלימודים. StartUpRoots מוכנה להתאים אישית את תוכניות המדע והיזמות של בתי הספר התיכוניים שלה.

Previous
Next
bottom of page