top of page

מנחה בית ספר ירוק

מזרעים לקומפוסט, התלמידים לומדים על ייצור מזון, צריכה והשפעה סביבתית.

מזרעים לקומפוסט, התלמידים לומדים על ייצור מזון, צריכה והשפעה סביבתית.

StartUpRoots מסייע לבתי ספר ליישם שיעורים מעשיים המבוססים על פרויקטים המתמקדים בתלמידים המקדמים את מטרות משרד החינוך ותוכנית בית הספר הירוק של המשרד להגנת הסביבה. מזרע לקומפוסט, התלמידים מעריכים את ההשפעה שיש למזון על הסביבה שלנו, מפחית פסולת, ניצול טכנולוגיה לגידול מזון עם פחות מים וללא חומרי הדברה, הפחתת השימוש בפלסטיק חד פעמי ועיסוק ב פרויקטים המחברים את התלמידים עם הסביבות האהובות עליהם. השנה עבדה StartUpRoots עם שערי ציון, התלמידים ייפו את בית הספר שלהם בציור קיר שציירו, בנו ותחזקו סביבה מימית, הכינו טרריומים בכיתתם ויפעלו לשיקום מקדש הפרחים בשכונתם. .

Previous
Next
bottom of page