top of page

בית ספר לקידום בריאות

בתי ספר המיישמים נהלי מזון בריא יכולים לקבל תמורה ממשרד החינוך. StartUpRoots יכול לעזור לך בתהליך

בתי ספר המיישמים נהלי מזון בריא יכולים לקבל תמורה ממשרד החינוך. StartUpRoots יכול לעזור לך בתהליך.

StartUpRoots מקדמת שיטות מזון בריא מאז הקמתה. נשמח לעזור לבית הספר שלך להפוך לבית ספר מקדם בריאות של משרד החינוך/משרד הבריאות!

Previous
Next
bottom of page