top of page

אור בתיה

בדוק את הפרויקט החלוצי שלנו בבית ספר אור בתיה הממוקם בשכונת בוכרי בירושלים.

בדוק את הפרויקט החלוצי שלנו בבית ספר אור בתיה הממוקם בשכונת בוכרי בירושלים.

StartUpRoots השיקה את הפרויקט החלוצי הזה להחדרת הידרופוניקה לאוכלוסייה המאותגרת על ידי עוני ותת תזונה ערב שנת שמיטה מתקרבת. הוצגה בפני ההזדמנות להעסיק את התלמידים בשיעורים המושרשים בצדק חברתי (שמיטה), StartUpRoots פיתחה תוכניות לימודים במדעים, יזמות בת קיימא ותזונה. כדרך לפקח על הפרויקט והתקדמות הסטודנטים SUR הבינה כי תוכנית הלימודים בצילום עיתונות חשפה יתרונות שעלו על כל הציפיות. המורה המבצע מאמין שהפרויקט הזה צריך להיות בכל בית ספר

Previous
Next
bottom of page