top of page

מדעים

StartUpRoots מתמקדת בחינוך STEM.

באמצעות תכנית הלימודים המעשית שלנו, מורים יכולים לתת מענה לכל תלמיד וליצור חוויות למידה משמעותיות עבורם.

ביולוגיה, כימיה, פיזיקה, מתמטיקה, בוטניקה, מדעי החיים, רובוטיקה ותכנות הם רק מעטים ממקצועות ה- STEM שאנחנו מציעים.

שיעורים

1_HZXfJJLxzLq9h27IXOQn0A.png
  • כיצד צומחים צמחים?  :צמח ומחזור חייו מזריעה לקציר

  • כיצד צמחים יכולים לגדול במים בלבד? :המערכת האקולוגית ההידרופונית (שכפול הטבע)

  • מה אתה יכול לגדל לבד? משפחות הירקות וצמחים אחרים

  • מהי פוטוסינתזה? :הנבטה ומיקרו-עלים

  • השוואת ותפקידים :מבוא למערכות גידול ללא אדמה

  • הכימיה של המים: מקרו ומיקרו-נוטריינטים

  • השפעת אור, טמפרטורה ולחות על גידול צמחים

  • מדוע חקלאות ללא אדמה? ההשפעת המזון: בעיה גלובלית, פיתרון מקומי

WhatsApp Image 2021-08-24 at 11.23.11.jpeg
WhatsApp Image 2021-08-24 at 11.25.00.jpeg
c5fea9e0-3cdf-4d02-bb7e-76f167934dc5.jpg
bottom of page