top of page

אנחנו מתאימים תוכן

תלמידים יכולים ללמוד תוכנית הליבה על ידי השתתפות בפרויקטים מעשית בעולם האמיתי.

מדע, בריאות, קיימות, יזמות, צילום עיתונות ועוד!

הקודם
הבא
bottom of page